Katastrofien uhrien auttaminen on sosiaalityötä

Posted on Updated on

Mikä on sosiaalityön rooli katastrofitilanteissa? Kysymys tuntuu ehkä oudolta suhteessa suomalaiseen sosiaalityöhön. Kansainvälisessä keskustelussa sosiaalityöllä nähdään kuitenkin olevan olennainen yhteys katastrofiapuun.

Sosiaalityön professori Lena Dominelli on todennut, että sosiaalityöllä on tärkeä rooli katastrofiin vastaamisen toisessa vaiheessa: Pelastustyöntekijöiden tehtävä on pelastaa ihmiset hengenvaarasta, mutta hädänalaisista ihmisistä huolehtiminen ja mahdollisimman inhimillisten olosuhteiden turvaaminen kuuluvat sosiaalityön erityisosaamiseen. Sosiaalityö ei kuitenkaan vielä ole näkyvä toimija humanitaarisissa kriiseissä eikä tuo tarpeeksi esiin omaa näkökulmaansa. Dominellin mukaan sosiaalityöllä voisi olla nykyistä enemmän annettavaa katastrofialueilla tehtävän työn suunnittelulle ja tässä voitaisiin ottaa aktiivisempi rooli sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Sosiaalityö on jo nyt merkittävä toimija, muttei niin näkyvä kuin se voisi olla.

Erilaiset luonnon ja ihmisen aiheuttamat katastrofit eivät ole vieraita suomalaiselle yhteiskunnallekaan ja ne tulevat kaikella todennäköisyydellä lisääntymään tulevaisuudessa. Suomalaisenkin sosiaalityön tulisi pohtia nykyistä enemmän globaaleja sosiaalityön haasteita ja suhdettaan katastrofityöhön.

Hayan-taifuunin jälkeen Filippiineillä on viisi miljoonaa lasta avun tarpeessa. Unicefin mukaan kaikkein tärkeintä tilanteessa ovat puhdas vesi ja lastensuojelu. Monet lapset ovat menettäneet kotinsa ja joutuneet eroon perheistään. Sosiaalialan ammattilaisilla on paljon annettavaa haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja aikuisten auttamiseen.

Sosiaalisen tekijän keräyslipas on auki: saa lahjoittaa. 

Lähde: Dominelli, Lena (2012) Puheenvuoro työpajassa Disaster Management and Family. Kansainvälinen sosiaalityön ja sosiaalisen kehityksen maailmankonferenssi Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact Tukholmassa 9.7.2012.

Kirjallisuutta: Dominelli, Lena (2012) Green Social Work: From Environmental Crises to Environmental Justice. Cambridge: Polity Press

Petra Malin

Blogin ylläpitäjät

Mainokset