Game is on: Perustoimeentulotuki Kelalle*

Posted on Updated on

Hallituksen kehysriihessä 25.3.2014 päätettiin perustoimeentulotuen siirtämisestä Kelan vastuulle vuoden 2017 alusta alkaen. Siirtoa perustellaan toimeentulotukityön tehostamisella ja kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumisella. Päätöksen mukaan “toimeentulotuki myönnetään edelleen hakemuksen perusteella, ja tuki normitetaan siten, että kuntakohtaiset erot vähenevät ja kansalaisten yhdenvertaisuus paranee. Harkintaa edellyttävät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyvät kunnissa sosiaalityöntekijöiden tehtävänä. Kelan etuuskäsittelyssä varmistetaan asiakkaiden ohjaus sosiaalityöhön  yhteisesti sovituin perustein.”

Perustoimeentulotuen siirtoa Kelaan on puuhattu pitkään, mutta nyt sitä koskeva päätös tuli ehkä yllättäenkin osana hallituksen kehysriiheä ja valtiontalouden sopeuttamistoimenpiteitä. Siirto herättää sosiaalialalla kunnissa toiveen, että nyt päästään tekemään “aitoa” sosiaalityötä, johon työntekijät ovat kouluttautuneet. Vaikka siirto on otettu ilolla vastaan, työntekijät ovat epätietoisia ja huolissaan päätöksen taustalla olevista tosiasiallisista tavoitteista: pyritäänkö päätöksellä vähentämään henkilöstön määrää vai pääsevätkö sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat nyt aidosti kehittämään suunnitelmallista kunnallista sosiaalityötä? Jälkimmäistä kysymystä ovat toiveikkaina pohtineet esimerkiksi Talentian Päivi Mäkinen kolumnitekstissään ja THL:n Minna Kivipelto blogissa.

Perustoimeentulotuen siirto Kelaan tuottaa erilaisia mahdollisuuksia sosiaalityön toteuttamiseen. Yhtenä vaihtoehtona olisi kehittää eri palveluita yhdessä. Esimerkiksi aikuissosiaalityön tehtävät voisivat lähentyä päihde- ja mielenterveyspalveluita. Toisena sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuutena olisi aikuissosiaalityön kehittäminen monialaisemmaksi Työvoiman palvelukeskusten tapaan. Lisäksi osa työntekijöistä voisi erikoistua jalkautuvaan työhön, ryhmätyöhön tai yhteisösosiaalityön menetelmiin. Tämä voisi aikaansaada sosiaalityön palaamista asuinalueille ja ihmisten pariin. Muutos saattaisi mahdollistaa myös väljemmän ja sektorirajat ylittävän työskentelyn sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä. kortit_3

Toisaalta on aiheellista kysyä, vapauttaako siirto kuitenkaan riittävästi resursseja muunlaiseen kunnalliseen sosiaalityöhön. Kyselyjen perusteella  perustoimeentulotuen yhteys sosiaalityöhön ei näytä toimivalta. Sen nähdään olevan liian kaukana sosiaalityöstä, vaikka samanaikaisesti tunnustetaan, että se vie liian suuren ajan käytettävissä olevista aikuissosiaalityön henkilöstöresursseista.

Mikäli siirrolla Kelaan haetaan kunnille taloudellisia säästöjä, täytyy ensin huolella selvittää, kuinka paljon aikaa kuluu täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukityöhön. Siirto paljastaa, missä mittakaavassa harkintaa tarvitaan. Se saattaa vapauttaa etuuskäsittelijöiden resursseja, mutta sosiaalityöntekijälle kuuluu edelleen harkinta, onko esimerkiksi 700 euroa hyväksyttävä yksinasuvalle vuokraksi, mikäli vaihtoehtona on asunnottomuus.

Lisäksi täytyy selvittää minkälaisia aikuissosiaalityön asiakkuuden syyt ja asiakasprosessit ovat. Pelkät tilastot toimeentulotuesta eivät vielä paljasta  aikuissosiaalityön koko palettia. Harkinnanvaraisen tuen jääminen sosiaalityöntekijöiden hoidettavaksi on ainoa oikea ratkaisu. Se on olennainen työkalu aikuissosiaalityön suunnitelmallisessa työssä. Sen avulla katkaistaan ongelmien kasaantuminen ihmisten yksilöllisissä elämäntilanteissa. Aikuissosiaalityön osalta keskeiset kokonaisvaltaisen työn palvelut ja niiden tarpeet kytkeytyvät taloudellisen turvan lisäksi erityisesti asumiseen sekä päihde- ja mielenterveyspalveluihin (Kuntaliiton selvitys).

Kelasiirron neljä paradoksia

Näemme, että päätökseen liittyy paradokseja, joita on syytä ottaa huomioon tulevien vuosien kehittämistyössä.

Troijan hevonen. Sosiaalityöntekijät kannattavat laajalti siirtoa, jotta oman työn resurssit vapautuvat suunnitelmalliselle, laaja-alaiselle sosiaalityölle. Sosiaalityöntekijöillä on kuitenkin huoli siitä, vapautuuko toimeentulotukipäätösten tekemisestä liikenevä aika asiakkaiden kohtaamiselle ja vahvistuuko sosiaalityön etiikan mukainen työ kunnissa. Vai käykö niin, että sosiaalityöntekijöiden määrää vähennetään eikä aikaa asiakkaiden kohtaamiselle ja laaja-alaiselle sosiaalityölle jää edelleenkään aiempaa enempää mahdollisuuksia? Toivottavasti tässä asiassa ei petetä työntekijöiden luottamusta asiassa, jota he ovat vuosikaudet odottaneet.

Putoaminen verkon silmästä. Kansalaisten kannalta yhdenvertaisuus paranee ja toimeentulotuki tulee helpommin saavutettavaksi. Onko kuitenkin riskinä, että yhä suuremmassa määrin huono-osaisimmat jäävät heitteille, putoamaan verkon silmästä varsinkin silloin, jos hän ei ole minkään palvelun piirissä tai missään asiakkuussuhteessa? Tuleeko matka Kelan sähköisistä hakujärjestelmistä aikuissosiaalityöntekijän tai -ohjaajan luokse liian pitkäksi?

Minkä taakseen jättää… Kunnan tehtävien näkökulmasta voi olla, että siirron jälkeen tulee esiin tapauksia, joissa sosiaalityöntekijän tapaamisella, varhaisemmalla tuella tai kevyemmin toimin olisi päästy inhimillisesti ja taloudellisesti halvemmalla. Lapsiperheissä voisi välttyä lastensuojeluasiakkuudelta, mikäli vanhemmat olisivat saaneet tukea ajoissa. Vaikka kunta jättää taakseen perustoimeentulotuen, on tärkeää varmistaa, että polku täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ja sosiaalityöntekijän luokse toimii.

Hölmöläisten peiton jatkaminen. Toimeentulotuen perusosan siirto tekee näkyväksi sosiaaliturvaetuuksien riittämättömyyden, sillä uudistuneessa tilanteessa Kela joutuu paikkaamaan viimesijaisella etuudellaan muita etuuksiaan. Vaikka työttömyystukien saajien toimeentulotuen tukimäärä on vähentynyt, silti toimeentulotuella paikataan esimerkiksi pienimmillä etuuksilla elävien asumismenoja. Jatketaanko peittoa vai onko tämä askel perustuloon?

Lopuksi

Nyt on aika kehittää palveluita ja kohdentaa sosiaalityön laaja-alaista osaamista kansalaisten hyväksi ilman radikaaleja resurssivähennyksiä. Kehittämistyössä on myös mahdollisuus ottaa laajemmin huomioon sote-uudistus. Toivomme tässä kehittämistyössä aktiivista roolia työntekijöiltä itseltään, esimiehiltä, poliittiselta päätöksenteolta, sote-hallinnon eri tasoilta, sektoritutkimukselta, ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta. Tärkeää onkin ennen isompia ratkaisuja tutkia ja analysoida huolella, mihin suuntaan kunnallinen sosiaalityö voisi kehittyä ja millaisia tarpeita sille on. NYT on aika ja paikka siihen – nostetaan kunnallisen perusturvan sosiaalityön, erityisesti aikuissosiaalityön statusta yhteisvoimin.

Blogin ylläpitäjät/ Mari, Emilia, Niina, Sanna

*) Kirjoituksessa käsitellään aikuissosiaalityön alaan kuuluvaa toimeentulotukityötä sosiaaliasemilla/ sosiaalitoimistoissa.


Lähteet

kortit_2Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa. 25.3.2014. Saatavilla http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/kehysneuvottelut-2014/paatos/fi.pdf

Minna Kivipelto: Toimeentulotuen siirto Kelaan antaa antaa tilaa vaikuttavalle sosiaalityölle. Saatavilla https://blogi.thl.fi/blogi/-/blogs/toimeentulotuen-siirto-kelaan-antaa-tilaa-vaikuttavalle-sosiaalityolle

Markku Laatu: Toimeentulotuen Kela-siirrolla laaja kannatus kyselyissä. Saatavilla http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/1747

Toimeentulotukityö kuormittaa – aikuissosiaalityön palveluissa puutteita http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2014/03/Sivut/selvitys-toimeentulotukityo.aspx

Etuuskäsittelyä ja aikuissosiaalityötä. Toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityön kuntakyselyn 2013 päätulokset. Ellen Vogt, Mari Sjöholm. Saatavilla http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2014/03/selvitys/Toimeentulotuki-%20ja%20aikuissosiaality%C3%B6kysely%20liite.pdf

Päivi Mäkinen: Toimeentulotuki muutoksessa, saatavilla http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=10

 

 

Mainokset

Kommentoi

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s