Epäkohtien ilmoitusvelvollisuus

Posted on Updated on

Hoitajat paljastivat puutteita muistisairaiden hoidossa, ja sosiaalityön esimies toi julkisuuteen virantäyttöjen epäkohtia. Muistisairaiden hoitajat irtisanottiin , ja sosiaalityön johtajaa uhattiin varoituksella. Näissä tilanteissa on kyse epäkohtien raportoinnista ja niistä rankaisemisesta.

Sosiaalihuollon henkilöstöllä on lakisääteinen velvoite raportoida työssään havaitsemistaan epäkohdista. Henkilöstön on viipymättä ilmoitettava toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän saa tietoonsa epäkohdan tai epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. (Sosiaalihuoltolaki 48 §)

Epäselvä epäkohta

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut lakiuudistus on tarpeellinen ja se selkiyttää kolmea asiaa erityisen hyvin:

1) henkilöstön on ilmoitettava epäkohdista

2) organisaation on tehtävä toimia niiden poistamiseksi

3) ilmoittajaan ei saa kohdistaa negatiivisia seurauksia.

Laki ei kuitenkaan anna riittäviä vastauksia siihen, mikä on epäkohta.

Sosiaalihuoltolain soveltamisoppaassa kuvaillaan epäkohdan olevan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoin kohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia tai niiden uhkaa. Kaltoin kohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoin kohtelua. Lainsäätäjä tarkoittaa tässä epäkohdilla pääasiassa sellaisia tapahtumia, jotka toteutuvat asiakkaan ja häntä hoitavan henkilöstön välillä.

Lisäksi soveltamisoppaassa tunnistetaan toimintayksiköissä tapahtuvat epäkohdat: Toimintakulttuuriin sisältyvistä ongelmista sen sijaan voi olla kyse esimerkiksi yksilön perusoikeuksien tosiasiallisesta rajoittamisesta vakiintuneita hoitokäytäntöjä suoritettaessa. Epäkohtien liittyessä toimintayksikön kulttuuriin, eikä ollessa suoranaisesti asiakkaalle vahingollisia, niihin pitäisi vaikuttaa ensisijassa omavalvonnan kautta

Lainsäädäntö ja sen soveltamisopas ohjaavat tulkitsemaan sosiaalihuollon epäkohtia henkilöiden ja toimintayksikön näkökulmasta. Sosiaalihuollossa asiakkaisiin kohdistuva epäkohta voi kuitenkin toteutua vaikkapa organisaatioyhteistyön, kunnan tai jopa valtakunnan tasolla.

Epäkohtaa on tarvetta pohtia ääneen

Lainsäädäntö tai toimintayksiköt eivät pysty etukäteen määrittelemään, millaiset tilanteet voivat muodostua asiakkaille vahingollisiksi. Tämän vuoksi on tärkeää luoda kulttuuri, jossa henkilöstö voi ääneen pohtia erilaisten päätösten ja toimien eettisyyttä sekä lainmukaisuutta. Sosiaalihuollossa kohdataan toisinaan tilanteita, jotka ovat epäsuorasti vahingollisia asiakkaille. Esimerkiksi kunnassa saatetaan tehdä palveluita ja niiden organisointia liittyviä toimintaohjeita, jotka ovat lainsäädännön ja asiakkaiden etujen vastaisia. Henkilöstöllä on velvollisuus tarkastella organisaation toimia kriittisesti ja raportoida epäkohdista omavalvontasuunnitelman mukaisesti.

Epäkohdat voivat olla monimutkaisia tilanteita, jotka edellyttävät eettinen pohdiskelua yhdessä kollegoiden ja esimiesten kanssa. Ilmoitusvelvollisuus tarvitsee toteutuakseen vapaata kriittistä ja ratkaisukeskeistä keskustelua. Aina ei synny yhteistä ymmärrystä siitä, onko jokin toiminta epäkohta vai ei. Näissä tilanteissa henkilöstön on sallittava raportoida epäkohdista, koska henkilöstölle voi ammattihenkilölain nojalla aiheutua rangaistuksia, mikäli he eivät tarpeen tullen raportoi epäkohdista.

Ilmoitusvelvollisuus ei ole ainoa peruste epäkohtien raportointiin. Myös sosiaalialan ammattieettiset ohjeet ja rakenteellisen sosiaalityön velvoite (SHL 7 §) edellyttävät yksiselitteisesti raportoimaan sellaisista rakenteellisista epäkohdista, jotka uhkaavat laajemmin kuntalaisten sosiaalisten oikeuksien ja sosiaalihuollon toteutumista.

Vaientaminen ja kosto kielletty

Epäkohdan raportoijaan ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena (SHL 48 §). Millaisia ovat sellaiset kielteiset vastatoimet, joita kohdistetaan epäkohtien raportoijiin? Kielteisillä vastatoimilla pyritään vaientamaan ne henkilöt, jotka yrittävät keskustella epäkohdista tai sen raportoinnista. Heihin kohdistuu muun muassa seuraavia vastatoimia:

  • esimiesten suorittamia puhutteluja
  • mitätöintiä
  • epäkohtien raportoinnin motiivien kyseenalaistamista julkisesti
  • työsuhteen päättämisellä tai maineen tahraamisella uhkailemista
  • sanallista häirintää ja kiusaamista
  • varoituksella tai muilla virallisilla vastatoimilla uhkailemista.

Vaientaminen voi olla sen kohteelle musertava kokemus, koska siinä henkilöä rangaistaan siitä, että hän toteuttaa ammatillisia ja lainsäädännöllisiä velvoitteitaan. Vaientaminen voi olla myös sananvapauden rikkomista, mikäli siinä puututaan perusteettomasti henkilön julkiseen keskusteluun hänen työhönsä liittyvistä asioista. Yhdenkin henkilön vaientamisella on kauaskantoisia vaikutuksia työyhteisötasolla, sillä se vaikuttaa muiden halukkuuteen raportoida havaitsemistaan epäkohdista.

Vaientamisen yleisyydestä ei ole tutkimustietoa, mutta oletettavasti enemmistö epäkohdista käsitellään asiallisesti organisaatioiden sisällä. Epäkohtailmoituksen vastaanottajan tulee kertoa asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Jos työyhteisössä ei aloiteta välittömästi toimia epäkohdan poistamiseksi, lainsäädäntö velvoittaa raportoimaan asiasta aluehallintoviranomaiselle. Joskus sekään ei auta. Silloin jatkotoimiin kannattaa kysyä neuvoa esimerkiksi omalta ammattiliitolta.

Työn epäkohdista raportoidaan, jotta ne voitaisiin poistaa. Epäkohtien raportoinnin ja käsittelyn tavoitteena on oppia tapahtumista ja kehittää työyhteisön toimintaa paremmaksi. 

Osallistu valtakunnalliseen sosiaalihuollon epäkohtia ja sen raportointia kartoittavaan tutkimukseen. 

Klikkaa ja saat lisätietoja tutkimuksesta.

Laura Tiitinen
Yliopisto-opettaja
Sociopolis, Lapin yliopisto

stop-1207069_1280

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Työyhteisön viestintäkulttuuri vaikuttaa epäkohtien raportointii: http://www.valvira.fi/-/tyoyhteison-viestintakulttuuri-vaikuttaa-epakohtien-raportointiin

Ilmoitusvelvollisuudella turvataan asiakkaan hyvä hoito, huolenpito ja hyvinvointi – uskallanko ilmoittaa epäkohdista?: http://www.valvira.fi/-/ilmoitusvelvollisuudella-turvataan-asiakkaan-hyva-hoito-huolenpito-ja-hyvinvointi-uskallanko-ilmoittaa-epakohdista-

Kuuluuko sananvapaus vain toimittajille? https://sosiaalinentekija.wordpress.com/2014/05/02/kuuluuko-sananvapaus-vain-toimittajille/

Pilliin puhaltaja paljastaa rikkeitä ja väärinkäytöksiä: http://www.uva.fi/fi/news/pilliin_puhaltaja_paljastaa_rikkeita_ja_vaarinkaytoksia/

 

Mainokset

Kommentoi

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s