Kelan perustoimeentulotuen normipäätös tuottaa väliinputoajia

Posted on

 

“Kelassa asiointi onnistuu silloin, kun asiakkaan toimeentulotukiasia menee oppikirjan mukaan. Toimeentulotukityötä tehneet sosiaalialan ammattilaiset tietävät, ettei asia aina ole näin. Jo etuuden hakeminen voi olla asiakkaalle hankalaa, ja oikeiden liitteiden saaminen kokoon tuottaa vaikeuksia.”

Perustoimeentulotukea on voinut hakea Kelasta 12.12.2016 lähtien,  ja ensimmäiset päätökset ovat tulleet.  Olemme huolestuneita siitä, kuinka jäykäksi järjestelmä on luotu.  Vaikka etuuden myöntämisperusteet ovat samat, kunnallisena työnä perustoimeentulotuen myöntäminen on ollut yksilötyötä, jossa harkinta ja ajatus kohtuudesta on ollut vahvasti läsnä, Kelalla taas perustoimeentulotuki on massoja liikuttelevaa tulonsiirtoa.

Kela itse tiedottaa selvinneensä alku-urakasta kunnialla. Päätökset tehdään lain mukaan ja seitsemän päivän määräajassa. Myös monet asiakkaat ovat kokeneet hakuprosessin vaivattomana.  Hyvä niin.

Haluamme kuitenkin kertoa tilanteista, joissa kaavamainen etuuden myöntäminen on tuottanut kohtuuttomia vaikeuksia ihmisille ja siksi Kelan toimeentulotukijärjestelmä vaatisi  mielestämme nopeaa viilausta. Toimeentulotuen perusosa ei  ole pelkästään tulonsiirto, ja toimeentulotuen erityinen luonne järjestelmän viilauksessa tulee ottaa huomioon.

Kysyimme sosiaalisessa mediassa ensikokemuksia asioinnista, ja tällaisia esimerkkitapauksia ja viestejä saimme sekä asiakkailta että kuntien sosiaalialan työntekijöiltä.

Lääkkeet ja maksusitoumusrumba

Työntekijöiden tapauksissa on tuotu esiin hankaluudet saada maksusitoumus lääkkeisiin. Esimerkiksi mielenterveysongelmista kärsivä asiakas ei ole saanut Kelasta maksusitoumusta lääkkeisiin, koska ei ole pystynyt tulostamaan tiliotteita. Tämän asiakkaan tilanteessa sosiaalityöntekijä lähti asiakkaan kanssa pankkiin hakemaan tiliotetta ja tämän jälkeen he menivät yhdessä Kelaan selvittämään asiakkaan asioita! Kuinka selviävät esimerkiksi vaikeasti masentuneet, joiden asioiden hoito äärimmäisen suorituksen takana. Kuinka selviävät ne, jotka eivät saa sosiaalitoimesta työntekijän tukea toimeentulotuen hakemiseen, kysyy esimerkin kertoja.

”Monelle sairaalle on tärkeää, etteivät lääkkeet jää ottamatta. Hyvä lääkehoito lisää myös yhteiskunnan turvallisuutta.”   

Lääkkeiden maksusitoumuksissa on tullut esiin myös ikäviä yllätyksiä, joissa aiempien kuukausien tuloylijäämän siirrot ovat vaikuttaneet siihen, että rahoitus lääkkeisiin on jäänyt saamatta.

Lääkkeiden ottamatta jättäminen aiheuttaa myös kalliimpia erikoissairaanhoidon kustannuksia, kun sairaudet pääsevät pahenemaan. Aihe nostettiin esille myös Helsingin Sanomien mielipidepalstalla.

Liian kallis koti

Asuntomarkkinoiden vääristyminen ja asumisen hinnan kohtuuttomuus näkyy toimeentulotukea haettaessa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla edullisia vuokra-asuntoja ei ole saatavilla, ja moni toimeentulotuenhakija elää tahtomattaan liian kalliissa asunnossa.

Kun toimeentulotukea on myönnetty kunnista käsin, on kohtuuvuokria kalliimpia vuokria hyväksytty toimeentulotuessa työntekijän harkinnan perusteella. Harkintaa on käytetty tilanteissa, joissa on todettu, ettei asiakkaalla ole mahdollisuuksia saada kohtuuvuokran haarukkaan sopivaa asuntoa. Kyse on voinut olla asiakkaan heikentyneestä kyvystä hoitaa uuden asunnon etsimistä tai yksinkertaisesti siitä syystä, ettei edullisia vuokra-asuntoja ole tarjolla. Asiakkaat ovat saaneet Kelasta kehotuksen muuttaa halvempaan asuntoon, kun nykyinen asunto on ollut muutaman euron Kelan standardivuokria kalliimpi.

Kela ei ole huomionut pian syntyvän vauvan osaa kohtuuvuokrasssa, ja kehottanut viimeisillään raskaana olevaa hankkimaan halvemman asunnon.

Edellisen kuukauden ylijäämän siirrot

Ylijäämän siirtäminen seuraavalle kuulle pakottaa pienituloisen asiakkaan laskemaan tarkasti, onko hän oikeutettu toimeentulotukeen vai jääkö laskelma ylijäämäiseksi. Ylijäämäsumma otetaan huomioon tulona seuraavan kuukauden laskelmassa.

”Mitä jos seuraavalla kuulla tuleekin sairastuminen tai suuri sähkölasku kovien pakkasten vuoksi. Edellisen kuukauden ylijäämä tulee tuloksi, jolloin tukea ei myönnetä ehkä lainkaan.”

Ymmärrämme sen, että jokaisen tulisi pyrkiä varautumaan tulevaan, mutta on kohtuutonta olettaa että rahaa jää säästöön ensi kuuta varten, jos sitä saa kuukaudessa 50 euroa yli perustoimeentulotuen määrän.

Kela on on myös huomioinut loppukuulla tulevat tulot kyseisen kuukauden tuloiksi, vaikka todellisuudessa raha on käytettävissä vasta seuraavalle kuukautena. Asiakas saa kuntoutusrahaa 28. tammikuuta 600 euroa, ja se huomioidaan tammikuulle tuloksi. Asiakas elää siis jotenkin etukäteen tuolla loppukuusta tulevalla rahalla, kertoo työntekijä asiakkaansa tilanteesta.

Vankien toimeentulo

Vankien tilanne kertoo konkreettisesti siitä, että Kelan työntekijä joutuu käyttämään harkintaa asioissa, joissa tarvittaisiin sosiaalialan harkintaa. Vangit ovat saaneet kielteisiä toimeentulotukipäätöksiä käytännössä tulottomassa tilanteessaan, koska heillä ei ole esittää tositteita.

”Vankien osalta Kelan käsittelyohje on hyvin ympäripyöreä. Vangit lienee myös ainoa ryhmä, jotka joutuu perustelemaan ja erottelemaan, mihin rahaa aikovat käyttää. Käsittelijä arvioi, tarvitseeko vanki 100 euroa tupakkaan kuukaudessa vai ei.”

Pallottelu luukulta toiselle ja epätietoisuutta tulevasta

Toimeentulotuen siirtoa Kelaan on markkinoitu sillä ajatuksella, että se vähentää asiakkaan luukulta toiselle pallottelua. Meihin yhteyttä ottaneissa oli paljon kuvauksia siitä, että asiakkaiden ohjauksen tarve on lisääntynyt. Asiakkaat palaavat saamiensa päätösten kanssa takaisin sosiaalitoimistoon selvittämään sitä, miksi etuutta ei ole saatu, vaikka oikeus toimeentulotukeen on olemassa.  Kela ja sosiaalitoimen tulkinnat toimeentulotuesta ovat myös olleet paikoitellen erilaisia. Työntekijät ovat lisäksi huolissaan siitä, kuka Kelasta ohjaa asiakkaat sosiaalitoimeen. Osa asiakkaista kun ei ikinä etene sosiaalitoimeen saakka, vaikka olisi hätätilanne.

”Kelassa oli huomioitu toimeentulotukihakemukseen asiakkaan menot kulujen aiheutumispäivän mukaan, eikä laskun eräpäivän mukaan. Esimerkiksi joulukuussa aiheutuneisiin, tammikuussa erääntyneisiin laskuihin ohjattiin hakemaan tukea kunnasta. Kunnan ohjeistuksen mukaan laskut huomioidaan eräpäivän mukaisesti ja asiakas lähetettiin takaisin Kelaan.”

Työntekijät kertovat, että asiakkaat kokevat turvattomuutta ja epätietoisuutta siitä, miten heidän taloudellinen tukensa järjestyy, koska toimeentulotukea myönnetään nyt eri tavalla kuin aikaisemmin, eikä pelin henki ole kaikille selvillä.  

Vaikka toimeentulotuki on viimesijainen ja väliaikainen tuki, kunnissa tehtiin pitkiä toimeentulotukipäätöksiä niille asiakkaille, joiden taloudelliseen tilanteeseen ei ollut näköpiirissä mitään parantumista.  Nyt Kelassa pitkäaikaisasiakkaille tehdään päätöksiä lyhyille jaksoille, ja tämä lisää asiakkaiden juoksuttamista ja lisäät tarpeetonta työtä.

”Tiedonvaihto Kelan ja sosiaalitoimen välillä takkuaa. Kun Kelasta tuli asiakkaan pyynnöstä täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen hakemus sosiaalitoimeen, ei siinä ollut tarvittavia tietoja, kuten laskuja tai summia tai kuka hakemuksen on lähettänyt. Sosiaalitoimikaan ei  saa yhteyttä Kelaan, jotta voisi pyytää tarvittavia lisätietoja hakemukseen. Asiakas joutuu toimittamaan kaikki toimeentulotukihakemuksen ja liitteet kahteen eri paikkaan.”

Mitä kuuluu sosiaalityölle nyt?

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien viesti on, että heillä menee työaikaa aikaisempaa enemmän toimeentulotukityöhön. Kunnat ovat vähentäneet tai irtisanoneet kaikki toimeentulotuen etuuskäsittelijät. Nyt täydentävän ja ehkäisevän hakemukset tulevat sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden käsiteltäväksi. Lisäksi toimeentulotuen neuvontatyö on lisääntynyt.

Aika, jonka piti vapautua muuhun asiakkaiden parissa tehtävään työhön, menee jatkossa täydentävien päätösten tekemiseen – etenkin jos Kela toistaa samoja virheitä tai käyttää kovin tiukkaa tulkintaa, joka ei vastaa asiakkaiden elämäntilanteita.

Perustoimeentulotuen haku Kelasta on varmasti toimiva ratkaisu niille, joilla on kykyä hoitaa asioitaan, pystyy kokoamaan ja toimittamaan liitteet, luku- ja kirjoitustaitoa sekä kielitaitoa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Sosiaalinen tekijä -blogin ylläpitäjät

no-1513027_1280

30 thoughts on “Kelan perustoimeentulotuen normipäätös tuottaa väliinputoajia

  Mika said:
  16.3.2017 18.34

  Luulin kelalle toimeentulotuen siirtymisen helpottavan meidän elämää mutta toisin kävi! Sitten hieman taustaa turinoilleni.

  Vaimollani on hoitoresistenttinen vakava masennus joka alkoi synnytyksen jälkeisenä masennuksena päätyen tilanteeseen missä olemme. Minä koitin hoitaa vaimoani, 1v ikäistä tytärtäni, vastasyntynyttä poikaani ja tehdä siinä vielä täyspäiväisesti toitä. No Ei musta ollut jonglööri mestariksi ja taloudellinen alamäki alkoi, sitten jossai epätoivon hetkenä sorruin ottamaan pikavippejä ja luottotiedothan siinä meni kun en vaan enään saanut katkaistua syöksy kierrettä. Velka neuvojan mukaan olemme liian pienituloisia saadaksemme sosiaalisen lainan könttäämään velkamme koska heillä joku laskenta kaava mikä ei ota huomioon niitä monia lyhennys eriä ja korkoja. Ohje vetäkään ulosottoon. Olemme siis olleet sossun asiakkaita jo kolmen vuoden ajan. vuoden vaihteen tietämillä koiramme sairastu ja hänen kuluihin uppos yli 1000€ joka oli revittävä jostain, Meiltä pääsi kotivakuutus umpeutumaan ja kun ei luottotietoja ei uutta saada :(. Tottakai tämän jälkeen astianpesukone hajos 🙂

  Odotettuamme vaimoni kuntoutusraha päätöstä melkein puoli vuotta. oletimme rahojen menevän suoraan sossuun kun he katsoneet tämän ajan vaimoni tulottomaksi. No ei se niin mennyt ja rahat tulivat tilillemme. tammikuussa. Nyt sossu vyöryttää summaa eteenpäin siperian junan tavoin ja heidän mielestään tulomme tässä kuussa on melkein 7000 euroa. Koska vaimoni kuntoutus raha olikin sen verrna korkeampi kuin sairasloma raha tulomme kasvoi reilu 200 yli minimin. Koska Vesi vesi ja sähkö tulee vain parikertaa vuodessa heidän laskelmien mukana ei ylijäämä pienenä näinä välikuukausina vaan kasvaa mutta kun sitten tulee ne kulut niin ei siltikään saada tukea koska edelleen siellä kummittelee kuukausien takainen tulo. Eräs sossu virkailija aikoinaan sano, ettö heitä sitoo velvollisuus olla inhimillisiä ja ymmärtäväisi joten he eivät vain voi pyörittää ikuisesti rahoja koska on hyvin epätodennäköistä että rahat säästyvät pilkullee orjallisesti kuukaudesta toiseen koska elämässä voi tulla mitä vaan etene mitä ei kuulu operusosaan. eli tulomme heidän laskelmissa kasvaa joka kuukausi. 🙂 Me hän olemme rikkaita fack sake mikä ongelma tässä 7000 kahisevaa ja tulot vaan kasvaa joka kuukausi kohta tienaataan kärkikastissa isojen toimarien kanssa 🙂

  Ennen vuodenvaihdetta Kaikki lääkärin määräämät lääkkeet autokorvattiin sairauteen kuuluvana koska kuka nyt turhaan mitään määrää ja onhan siitä useita päätöksiä ett sossu ei voi määrittää mikä on sairauden hoitoa ja mikä ei. No meille määrättiin vuoden vaihteen jälkeen lääkkeet jotka eivät kuulu kelakorvauksen piiriin automaattisesti kuin tietyisäs erityis tapauksissa vaikka ne vuoden vaihteessa otettiin käyttöön myös muissa kun varsinaisessa sairaudessa toimivana hoitokeinona. Pitäs toimittaa b-lausunto jossa lääkäri perustelee miksi se ajattelee mun olevan sairas ja tarvitsevan lääkettä ja sitten farmaseutti kelassa katsoo onko lääkäri diagnosoinut oikein lääkäettä määrätessä. Hauska juttu on ett farmaseutilla ei ole melkein minkään laista koulutusta diagnosoida sairauksia tai oikeutta niitä diagnosoida mutta kelassa hän on se joka päättää onko lääkäri tehnyt työnsä hyvin ja onko oikein kirjoitus kunnossa tai hän suuressa viisaudessaan katsoo ettei mitään tarvetta lääkkeelle ole vaikka lääkäri on niin ajatellut. Kukana ei ole vaivautunut muuttamana kelan pykäliä silleen ett maksusitoumus ja lääkkeen hyväksyttävyys ole riippuvainen siitä voiko lääkettä saada kelakorvauksen piiriin jos sitä ei alunperin ole tarkoitettu muihin tauteihin mutta sitten huomattu sen hyödyt. En mä ole hakemassa mitään kelakorvattavuutta vaan toimeentulotuen perusosaan kuuluvaa lääkärinmääräämää sairaudenhoitoon lääkettä, Lääke maksaa yli 100€per henkilö kk meidän taloudessa tarvitsijoita on kaksi plus sitten vaimon muut lääkkeet. KEnellekkään ei tullut mieleen kun toimeentulotukea alettiin siirtämään kelaan ett niiden pykälät eivät ole sunniteltu sitä huomioiden mikä toimeentulotuen tarkoitus on eikä niitä ole siis muutettu. Moni toimeentulotuen ongelma johtuu huonosta pohjatyöstä.

  Tom Joad said:
  4.3.2017 15.59

  Kelan viimeisin virallinen ilmoitus, että ”laki kieltää meitä käyttämästä kokonaisharkintaa sosiaalihuollon tapaan”, on oikeasti aika huikea. Traaginenkin se on, sillä monen asiakkaan myönteinen toimeentulotukipäätös on juuri perustunut kokonaisharkinnan harjoittamiseen. Aika huikeaa että on laki joka yksiselitteisesti kieltää harkinnan. Asiakkaan tilanteen harkinta nähdään ilmeisesti liian kalliina.
  Kela on nyt siis oikein lain nojalla harkitsematon. Olkaamme siis harkitsemattomia myös me kansalaiset ja asiakkaat, kun se on nykyään hyve.

  […] paljastunut se että tilanne ei ole mitään muuta kuin katastrofaalinen, ja vielä joka ainoalla osa-alueella.  Ja sen sanan käyttäminen ei ole liioittelua, koska tilanne tällä hetkellä on nyt se että […]

  Tom Joad said:
  1.3.2017 9.07

  Alan nyt saada käsityksen siitä, miksi Kela on paniikissa toimeentulotuen kanssa. Syy on alun periaate tehdä hakijoille kuukauden päätöksiä. Kelaha pelkää perintätarveen muodostumista kuin ruttoa. Tämä on yksinkertaista matematiikkaa. Itsekin sain ennen vuosia kuuden kuukauden päätöksen aina sossusta.
  Nyt jos mulle aletaan tehdä kuukauden päätöksiä, niin työmäärä kuusinkertaistuu.

  Uudistajilla ei ollut käsitystä kuinka pitkiä päätöksiä ja kuinka suurelle joukolle sossu ennen teki. Periaate tehdä kuukauden päätöksiä moninkertaistaa työmäärän. Tähän kun yhdistetään työntekijämäärän puolitus, niin reseptihän on aivan mahdoton. Työntekijämäärän puolitus ja työmäärän moninkertaistaminen yhtaikaa. Jo toinen noista tavoitteista olisi todella kova. Molemmat yhtaikaa on puhdas katastrofiresepti.

  Kela on nyt täysin mahdottoman työmäärän edessä, sen ymmärtää maallikkokin tuosta. Selviämisresepti tästä on että kaikille kolmen kuukauden päätös ja lisää työntekijöitä. Tärkein ovat pitkät päätökset, kuukauden päätösten työmäärää lisäävä vipuvarsi on täysin armoton.

   titsa said:
   1.3.2017 23.24

   Ongelma vaan on siinä että on paljon ihmisiä joiden toimeentulotuen tarve vaihtelee, jolloin kuukauden päätös on tarpeen. Esim kolmen kuukauden väliajoin tulee lääkkeet ja sähkölasku samalle kuulle. Toinen asia on tulojen vyörytys , jos päätös 3 kuukaudelle niin kahden edellisen kuun tuloylijäämä vyöryy sille kuukaudelle jolloin laskut ja lääkkeet ja vyörytyksen vuoksi tuki voi vähetä olemattomaksi tai mennä plussalle.

   Tuo vyörytys tekee sen että vain ne toimeentulotuenhakijat joilla jatkuva vaje saavat toimeentulotuen sen suuruisena kun vaje todella on

   Myös täydentävää saadakseen pitää perustoimeentulotuesta olla kelan päätös. Eli tämän vuoksi tukea pitää hakea vaikka tietää että päätös menee plussalle. Tämä koskee etenkin vammaisia ja pitkäaikaissairaita.

   Kela pyrkii tuolla säännöllä hankaloittamaan sairaiden ja vammaisten täydentävän tuen hakua. Mutta hankaloittaminen onkin lisännyt Kelan ruuhkia ja samoin tämä vyörytys, kelan on sääntöjen tarkoituksena on ollut vähentää tukea mutta järjettömät jäykät säännöt ovat aiheuttaneet katastrofin. Ainoa järkevä teko kelalta olisi lopettaa tulojen vyörytys ja ja poistaa täydentävän tuen ehto , jossa pitää olla päätös perustoimeentulotuesta. Minulla makaa jonossa kaksi hakemusta helmikuulle liite ja maaliskuun hakemus, kohta laitan huhtikuulle hakemuksen, sekä huhtikuussa laskuliitteet. Toimeentulotuen hausta on tullut kuukauden kestävä prosessi, muuhun ei aikaa enää jääkään ,päätösten odottelua, liitteiden käsittelyn odottelua, siis ennen riitti käynti sossussa ja asiat selvisi, nyt koko kuukausi menee toimeentulotuen haun parissa. kaikenlisäksi täydentävää tukea ei enää myönnetä, linja on tiukka, kaksi hakemusta hylätty, virkailija ei edes merkinnyt hakemusta tulleeksi eli ensi kerralla pakko jättää hakemus suoraan infoon

   titsa said:
   2.3.2017 8.38

   Kolmen kuukauden päätös sopii niille jotka ovat jatkuvan tuen tarpeessa. Mutta suuri osa hakijoista tarvii tukea esim lääkkeisiin ja laskuihin joka toinen tai joka kolmas kuukausi. Joten tukea on haettava kuukaudeksi kerrallaan. Kolmen kuukauden päätös myös tekee sen että edellisen kuukauden tuloylijäämä vyöryy seuraaville kuukausille joten tuki jää saamatta.

   Lisäksi täydentävää tukea saadakseen on oltava perustoimeentulotuki päätös. Eli 3kk päätös sopii vain niille joilla pysyvä vaje

   titsa said:
   2.3.2017 22.00

   Nyt kelan johtaja haluaa täydentävänkin tuen kelaan. Jos se toteutuu olemme hukassa. Miten käy pitkäaikaissairaiden ja muiden täydentävää tarvitsevien? Kelan virkailijat eivät ole asiakkan kannalla. Täydentävää ei saisi kukaan. Siinä menisi samalla sosiaalityökin.. Mihin tämä johtaa? Ei uskalla edes ajatella. Se olisi viimeinen niitti, olki joka katkaisisi kamelin selän.

  K.P.Tikka said:
  20.2.2017 15.09

  Perustoimeentulotuen KELA-siirto etenee vaiheittain; Tammikuussa oltiin Kaaos-vaiheessa, nyt helmikuussa saavutettiin Katastrofi-vaihe.
  Espe Raato

   Voimat loppu said:
   24.4.2017 7.43

   K A T A S T R O F I sama täällä, tilillä 0,05 centia jo kaksi viikkoa. Kymmennen päivä ilman ruoka, onneksi hanasta vesi ei loppunut. Kela potki sossun, sossulta hakemuksen jälkeen hiljaisuus.

  Tom Joad said:
  18.2.2017 9.42

  Vähän kyllä huippaa kun lukee netistä että monella on ollut Kelassa paperit jo yli kolme viikkoakin sisässä eikä päätöstä tai edes bumerangia vielä kuulu. Oma tilanteeni on sellainen, että jos papereiden jätön jälkeen saan kolmen viikon odottelun jälkeen bumerangin tai lisäliitepyynnön, niin mä saan häädön. Vuokra ei voi myöhästyä yhtään. Mä en voi nyt jumiutua Kelan kanssa kuukausiksi mihinkään liiterumbaan tai työkkärikiertueeseen, kun rahaa täytyy saada suht heti tai se on lappu luukulle loppuelämäksi.

  Ilman luottotietoja vanhempi ukko ei uutta asuntoa enää saa. Vuokraisäntä soittaa heti, jos vuokra on kolme päivää myöhässä. Ymmärrättekö te siellä Kelassa, miten reunalla monet ihmiset ovat? Vuokrarahat täytyy tulla, ihan sama mistä mutta täytyy tulla tai heippa. Jos joudut kävelykyvyttömänä asunnottomaksi, niin vaihtoehdot ovat todella, todella vähissä.

  Ei ole aikaa lähteä anomaan pääsyä työkkäriin takaisin, lisäliitepyyntöihin jne jos niissä menee taas viikkoja. Aion lähettää hakemuksen kuukauden etukäteen, mutta jos ensimmäisen hakemuksen käsittely jo kestää yli kolme viikkoa, ja sitten tule bumerangi niin gongi kumahtaa. Peli ohi.

   titsa said:
   19.2.2017 10.32

   Vaikea tilanne, mutta eikö maksusta voi sopia, häätöä ei voi antaa jos vuokra myohästyy muutaman viikon ja syy selkeä. Siihen on lait olemassa.

   Ruuhkan syytä ei tarvi ihmetellä kun asiakasta pallotellaan kelan ja sosiaaliviraston välillä. Täydentävää tukea saadakseen pitää olla päätös perustoimeentulotuesta. Sosiaalivirasto taas vaatii että ne terveydenhoitomenot jotka aiemmin sai täydentävänä , pitää hakea Kelasta vaikka asiakas ja sosiaalivirasto tietää että päätös hylätään vuorenvarmasti.

   Kaiken lisäksi Kela pyytää liitteitä etuuksista jotka näkyy heidän omissa tiedoissaan että tiliotteessa!

   Esim työeläke nousi 0.95 e,tammikuussa, kysyin ´kelan toimistolta tarviiko liiitettä lähettää, sanoivat että se näkyy heidän järjestelmässä ja tiliotteessa. Mutta kun sain tammikuun tukipäätöksen vaadittiin helmikuun hakemukseen tuota korotusilmoitusta.

   Tässä kaiken pallottelun keskellä asiakas epätietoisena, stressaantuneena, monet vaikeasti sairaita, tulevaisuus epävarma, koko kuukausi kuluen toimeentulotuen hakemusten ja liitteiden lähettämisessä ja päätösten odottelussa, tällaista rumbaa joka kuukausi, miten käy niiden joiden voimavarat loppuvat, jotka ei kertakaikkiaan enää jaksa hakea tukia. Vaikuttaa siltä että kyseessä on toimeentulotuen leikkaus jonka toteutustapa on uuvutustaistelu.

  Helen said:
  17.2.2017 12.39

  Vielä kysymys. Asumistuki hakemukseni yhä vireillä. Olen siis ollut sairauslomalla pidemmän jakson ja työsuhde päättynyt. Nyt työtön työnhakija. Kela haluaa siltikin viimeisimmän palkkalaskelman vuodelta 2015-2016 ja sen perusteella tehdä asumistuki päätöksen. Onko tämä normaali käytäntö, vaikka tulot ovat tällähetkellä 0 e. ?

  Tom Joad said:
  15.2.2017 16.04

  Itse tarvitsisin tapaamisen Kelan virkailijan kanssa, koska tapauksessani sosiaaliviraston määräys ja Kelan ohje ovat törmäyskurssilla. En ole ollut kahdeksaan vuoteen missään tekemissä työvoimatoimiston kanssa, enkä töissä. Työvoimatoimisto siirsi minut vuonna 2010 kirjallisella päätöksellä työvoiman ulkopuolelle terveyssyistä. Toimeentulotukipäätöksissäni on lukenut ”ei edellytetä työvoimatoimiston asiakkuutta”, myös tässä viimeisessä lukee näin.

  Mulla on jotenkin nyt tunne, että tämä ei tule menemään Kelassa läpi ihan tuosta vain. Alkaako Kela vaatia jälleen minua rekisteröitymään työttömäksi, vaikka sosiaalivirasto ei ole sitä minulta vaatinut kahdeksaan vuoteen, ja toimeentulotuen varaan tulottomaksi minut siirsi sama työvoimatoimisto.

  Miten minä nyt tämän selitän Kelalle papereilla? Miten Kela reagoi, kun koneella lukee minusta ettei työvoimatoimiston asiakkuutta vaadita, ja työvoimatoimisto itse aikanaan siirsi minut pois kirjoiltaan yhteisymmärryksessä liian sairaana? Pelottaa vähän. Mikä on Kelan maksamisohjeistus tilanteessa, jossa asiakkaalta ei vaadita työvoimatoimiston asiakkuutta työvoimatoimiston ja sosiaaliviraston päätöksellä?
  Pienikin vuokran myöhästyminen johtaa kohdallani häätöön, koska asun yksityisellä. Vuokra on pieni.

  Tästä voi tulla hirveä soppa, jos Kelan maksaja ottaa sen asenteen, että kylmästi ohjeistuksen mukaan, eli hän alkaa vaatia minulta työvoimatoimiston asiakkuutta, vaikka sama toimisto minut siirsi pois kirjoiltaan.

   titsa said:
   15.2.2017 18.50

   Jos olet niin sairas että et voi vastaanottaa töitä eikö sinua ole kehotettu hakemaan eläkettä, tuntuu kummalta että sinut on vain pantu pois, jos on vajaakuntoinen työnhakija niin työkkäri tekee kokonaisvaltaisen työkyvyn arvioinnin jossa tutkitaan onko mm eläkkeen mahdollisuus. Miksihän näitä työkykykartoituksia ei ole tehty?

   Jos tyky arvioinnin tekemättä jättäminen johtuu typ:n toiminnasta niin sehän ei asiakkaan syytä ole. Koska et ole eläkkeellä niin silloin pitäisi olla työvoimatoimiston asiakkaana eli TYP:n asiakas,

   Voi olla että Kela passittaa takaisin työkkäriin jossa tehdään työkyky arviointi, esim kuntoutuskurssilla mm verve tekee näitä.

   Kela ei ehkä anna toimeentulotuella jatkaa jos ei mitään terveydentilan kartoituksia ja tutkimuksia ole tehty. järkevintä olisi mennä kelan toimistoon ja kysyä asiasta.

    Tom Joad said:
    16.2.2017 6.10

    ”Jos tyky arvioinnin tekemättä jättäminen johtuu typ:n toiminnasta niin sehän ei asiakkaan syytä ole. Koska et ole eläkkeellä niin silloin pitäisi olla työvoimatoimiston asiakkaana eli TYP:n asiakas”

    Mutta kun ei se mene näin. Meitä on tässä asemassa tuhansia. Tässä välissä. Mulle on tehty eläketestit.
    Olen liian sairas töihin ja liian terve eläkkeelle. Kolme lääkäriä puolsi eläkettä mutta Kelan lääkäri esti.
    Olen täysin työkyvytön, itse asiassa kävelykyvytön. En voi edes istua pitkiä aikoja, kun selkä on aivan rikki. Tarvitsen kainalosauvoja liikkumiseen. Muut diagnoosit sen päälle sitten. Kelan lääkäri kuitenkin eväsi eläkkeen. Meitä on paljon tässä asemassa.

    Nyt kun ensi kuussa vanhat sossun tuet loppuvat, niin alamme vyöryä Kelaan. Yhden tutkimuksen mukaan pelkän toimeentulotuen varassa eläviä työikäisiä tulottomia on noin 100 000. Jos meidät ajetaan taas työkkäriin, niin työttömyysprosentti nousee jotain 6%. Kysehän tässä on Kelan kiristyneestä eläkelinjasta. Sairaat eivät pääse eläkkeelle, ja jäävät sitten eräänlaiseen statuslimboon. TYP ei ota meitä enää listoille, juuri TYP minutkin siirsi kirjoiltaan pois., puhumattakaan normityökkäristä.

    Jäin työelämän ulkopuolelle vuonna 1990. Selkä hajosi kuntouttavassa työtoiminnassa 2000-luvulla metsätöissä. Tässä on nyt hirveä lössi tulossa Kelaan porukkaa, jonka kanssa ei voi mennä pykälien mukaan. Meidät vanhat tuet loppuvat huhtikuussa. Kun nää jutut eivät mene niin että olet joko eläkkeellä tai työkykyinen. Noin 100 000 ihmistä on siinä välissä. Joskus 90-luvulla he olisivat päässeet eläkkeelle, mutta eivät enää kiristyneiden käytäntöjen takia.

    Tästä tulee kivaa, jos Kela yrittää passittaa minut taas Typpiin, joka kirjallisella päätöksellä siirsi minut sieltä pois. Tässä on nyt tulossa paljon tapauksia, joissa Kela ei vaan voi mennä jonkun yksinkertaisen ohjeistuksen mukaan. TYP käski soittaa suoraan heille, jos joku jossain yrittää lähettää mua heille takaisin.
    Tästä tulee kivaa taas:) Kelalla ei ole mitään valmiuksia yksilökohtaiseen harkintaan, jota monet minun tyyppiseni asiakkaat tarvitsevat tai kaikki menee solmuun. Pykälät ovat pykäliä, ja sitten on todellisuus.

     titsa said:
     16.2.2017 9.05

     Sama se on pienintä eläkettä saavilla pitkäaikaissairailla.
     Kela ei harkitse päätöksiä yksilön mukaan vaan koneellisen kylmästi, kaikki omaehtoiseen kunnon ylläpitoon liittyvät menot tulee hylättynä ja linjaa on tiukennettu myös sosiaalivirastossa, täydentävää tukea on kiristetty joten tosiasiassa sairaat erityistä tukea tarvitsevat on jätetty lähes tyhjän päälle. Tämä kela siirto on katastrofi meille väliinputoajille

      Tom Joad said:
      16.2.2017 10.48

      Joo vähän huolestuttaa. Kysehän tässä on siitä, että valtio on pitkään kusettanut itseään, ja nyt kakka iskee Kelassa tuulettimeen kohta. Kun eläke-ehtoja kiristettiin, niin suuret määrät vajaakuntoista porukkaa siirrettiin tulottomiksi sossun varaan, koska eivät ihmiset tervehdy sillä että eläkkeen ehtoja kiristetään. He ovat yhä työkyvyttömiä sen kiristyksen jälkeenkin. Talousmielessähän hommassa ei ollut järkeä, kun ei eläkkeellä saa enempää rahaa kuin tulottomana. Se on valdelle ihan se ja sama taloudellisesti.

      Kun kansaa on siirretty tulottomiksi, niin on yhtä aikaa saatu pienet eläkeläisluvut ja pienet työttömyysluvut, koska tuloton on tilastollisesti täysin tutkan alla, häntä ei virallisesti ole olemassa. Hän näkyy ainoastaan sosiaali ja terveystoimen vuosibudjetissa yhtenä hiekanjyvänä siellä mummojen taksikulujen välissä.

      Nyt me kaikki tulottomat valumme kohta Kelaan unohduksen yöstä kuin jossain kauhuleffassa. Ilmestymme Kelalle tyhjästä. Kyllä mä voin taas Typissä käydä kääntymässä, mutta siitä tulee hauska jälleennäkeminen saman virkailijan kanssa joka minut sieltä kirjoitti aikanaan ulos. Hän on yhä töissä siellä. Sehän tässä eläkesysteemissä on jännää, että joku täysin rampauttava spinaalistenoosi ynnä rikkinäiset välilevyt eivät riitä eläkkeeseen, mutta joillain pelkkä masennus riittää.

  titsa said:
  14.2.2017 14.04

  Olen ´koko loppuelämäni toimeentulotuen varassa. Eli tuo hakeminen on sairaalle raskasta ja vaikka kela hylkää hakemuksen ei täydentävääkään välttämättä saa.
  Tulojen vyörytys on pahin, tekee sen että menoja ei huomioida todellisen suuruisina.

  Miten tällaista jaksaa loputtomiin, sairailla jo sairaus kuluttaa voimavaroja, nyt joutuu toimeetulon suhteen elämään jatkuvassa epävarmuudessa. Onko näihin epäkohtiin tulossa mitään parannusta? Täydentävästä tukeakaan ei välttämättä saa.

  Satu said:
  30.1.2017 21.20

  Toimeentulotuen Kela-siirto on tuonut mukanaan ongelmia, joita ainakaan minä en etukäteen osannut odottaa. Vuoden vaihteessa moni asia toimeentulotuen käsittelyssä tuntuu kääntyneen päälaelleen. Kelan soveltamisohje on laadittu sellaiseksi, että ensisijaisten etuuksien sovittaminen laskelmaan tuntuu olevan hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta, koska etuus ei ole maksussa tasakuukausina. Tämä on johtanut tilanteisiin, jossa ensisijaista etuutta ei huomioda tulona ollenkaan, myönnetään viimesijaista toimeentulotukea ja peritään ensisijainen etuus. Lain mukaan perintä voidaan tehdä vain tilanteissa, jossa asiakkaan toimeentulo ei vaarannu. Kelalla tämä lainkohta jää usein huomiotta, kun tuijotetaan pelkkää soveltamisohjetta. Kuitenkin oikeusnormina soveltamisohje on lakia heikompi. Perimällä esim. kuun lopussa maksuun tuleva työmarkkinatuki vaarannetaan seuraavan kuun toimeentulo ja perinnällä aiheutetaan toimeentulotuen tarve.

  Tällä hetkellä asiakkaiden neuvominen heidän omien tulojen suhteen on mahdotonta, koska toimeentulotuen käytänteet ovat muuttuneet täysin. Asiakkaat eivät tiedä, mikä tulo tulee heille itselleen ja mikä jää kelaan. Soitto Kelaan ei ole tuonut lisäviisautta, neuvo on usein ollut, hae toimeentulotukea, niin me täällä ratkaisemme sen jotenkin. Se, ettei edellisen kuun lopulla tullutta etuutta huomioda tulona ja tehdään perintä kuluvan kuun etuuteen on johtanut tilanteisiin, joissa asiakas saa muutaman päivän sisään sekä työmarkkinatuen että täyden toimeentulotuen perusosan, yhteensä n. 1000e. Toisella asiakkaalla taas työmarkkinatuki perittiin ja huomioitiin myös laskelmassa tulona, jolloin asiakkaalle jäi 4,68e elämiseen koko kuukaudelle.

  Yhdenvertaisuutta Kela-siirto ei ainakaan vielä ole lisännyt, vaan järjestelmä luo uusia eriarvoistavia käytäntöjä. Esimerkkinä tästä voi mainita tiliotteiden pyytämisen. Kelasta on annettu kuntaan tieto, että tiliotteita pyydetään pääsääntöisesti 1-2 kertaa kuukaudessa. Jos kuitenkin käsittelijä huomaa tiliotteissa jotakin, niitä voidaan pyytää useamminkin.
  Tämä johtaa väistämättä tilanteeseen, että toisen asiakkaan tuloihin on mahdollista puuttua, toisen asiakkaan tuloista Kelalla ei ole mitään tietoa.

  Ja mitä tulee peiliin katsomiseen, meille ainakin tuli organisaation johtotasolta hyvin selkeät ohjeet, että perustoimeentulotukea ei enää vuonna 2017 meillä käsitellä ja piste.

   Satu said:
   30.1.2017 21.23

   1-2 kertaa vuodessa siis pyydetään tiliotteita.

   titsa said:
   16.2.2017 20.36

   Tänään oli Helsingin Sanomissa kirjoitus tästä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ahdingosta kela siirron jälkeen. Artikkelin ohessa on myös kysely miten kela-siirto on vaikuttanut elämään.

   http://www.hs.fi/mielipide/art-2000005089068.html?ref=rss

   Täydentävää tukea on kiristetty ja sosiaalivirkailijat ei voi päättää asiakkaan tuesta asiakkaan käynnillä vaan hakemukset käsitellään työryhmässä johon kerätään hakemukset. Sosiaalivirkailijat vain kirjoittavat päätökset eli rooli on muuttunut kirjurin rooliksi, miksi virkailijat ei tee mitään onhan kyseessä ammattietiikka, vaikka sosiaalivirkailijat on tiukasti ohjeistettu, voisi tehdä edes sen että kertoo yhteystiedot johon asiakas halutessaan voisi ottaa yhteyttä ja kysyä onko toimittu lainsäädännön mukaista, tietysti jos virkailija kyseenalaistaa toimintaperiaatteita tulee pelko että potkut helähtää. ´Peiliin kyllä voi katsoa jos tottelee sokeasti hallintoa

  Helen said:
  18.1.2017 9.13

  Asumistuki päätös/laskelma tehtiin tammikuussa 2017 viime vuoden keskiarvotulojen perusteella. Tulot ovat tippuneet sairastumisen takia 50%. Asumistuki päätöse ajaa minut pois asunnosta tai häätöön/kadulle.

   Anni said:
   20.1.2017 11.22

   Kun tulot muuttuvat tulee asumistuen määrä tarkistuttaa itse. Ota heti yhteyttä Kelaan ja hae asumistuen välitarkistus että Kela saa todelliset tulot tietoonsa ja tuen määrän oikaistua.

    Helen said:
    20.1.2017 13.06

    Tuli vuositarkastus ja laskivat vuoden 2016 tuoljen keskitulot ja niiden mukaan en saa nyt asumistukea.
    Tuloni ovat tippuneet loppu vuodesta 2016 ja sen näkevät kela sivuilta (sairauslomana).
    Onko sairausloma/ sairauspäiväraha laskelmassa etuutta vai palkkatuloa?

    Kun tuloni tippuneet ja tulevat tippumaan n 50 % ja tehnyt uuden asumistuki hakemuksen. Nyt vaativat minulta Kelalla työttömyyspäivärahani suuruutta jatkossa. Tätä en ihan varmaksi osaa sanoa ja asumistuki hakemus kuulemma raukeaa loppu kuusta. Tuloni tulevat tippumaan vielä enemmän mikäli jään työttömäksi työnhakijaksi. Tämän nyt täytyisi Kelan tietää. Tai eivät ainakaan ole 2016 palkka tulojen mukaisia.

    Mitä pitäisi tehdä.Jokainen raha/ euro on työttömälle ja sairastavalle tärkeä.

  titsa said:
  18.1.2017 0.26

  Kuulin että sosiaalivirasto ei voi antaa tukea sairaskuluihin ja lääkkeisiin vaikka kelalta olisi tullut hylkäävä päätös. Entä jos lääkkeet on elintärkeitä eikä niiden käyttämistä voi keskeyttää vakavan terveysriskin vuoksi.

   Sussu said:
   18.1.2017 8.25

   Jos Kelasta tulee hylkäävä päätös, lääke- ja sairaskulut myönnetään täydentävästä toimeentulotuesta.

    titsa said:
    18.1.2017 12.51

    Ei myönnetä, perustoimeentulotuki kuuluu kelalle. Asiasta on kysytty.

    titsa said:
    18.1.2017 12.53

    Eli jos lääkemenoja ei huomioitu kelassa niin ei huomioida sosiaalivirastossakaan, joten silloin jää ilman lääkettä tai esim lääkärikäynti maksamatta

  Köyhä said:
  17.1.2017 23.16

  Minkähän takia sossu ei tehnyt toimeentulotuki päätöksiä tammikuulle asti, vaikka oli lupa? Olisi helpottanut monen sossun asiakkaan siirtoa Kelan asiakkaaksi… Nyt sitte sossut pesee kätensä ja heittää asiakkansa susille, koska Kela!!! Sossut vois vähän kattoa peiliin!!!

   blom_blom said:
   21.8.2019 1.13

   , minua hiukan huvittaa tämä KELA -rumba, just tulie hylkäävä päätös sähkölaskulle ja seuraavaksi menenkin sossun luukulle ja sitten tarvitaankin KELAN Energianeuvojan apua, jotta pystyisin pitämään sähkölaskuni KELA:n määräämissä rajoissa.

   KELA tekee itse itselleen katastrofia…

Kommentoi

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s