Nuorisotakuu

Nuorisotakuun heikot kohdat

Posted on Updated on

Nuoren syrjäytymisriski – tai yhteiskunnan määrittelemä osattomuus – on usein monen tekijän summa. Nuoria pidetään laiskoina ja saamattomina, jos koulupaikkaa ei löydy tai kesäduunin metsästys epäonnistuu.

Vaatiihan hyvinvointivaltiollinen ideaali toimiakseen jokaisen ahkeraa panosta työnteon ja verojen maksun muodossa. Vastalääkkeeksi lisääntyvään nuorisotyöttömyyteen ja opiskelujen ulkopuolelle jäämiseen yhteiskunta tarjoaa Nuorisotakuuta.

Nuorisotakuu takaa nimensä mukaisesti nuorelle opiskelu-, kuntoutus-, työkokeilu- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta.
Ajatus on hyvä ja vilpitön, valitettavasti toteutus ei yllä lähellekään samalle tasolle. Tilastojen siloittelun sijaan aktivointitoimenpiteitä suunniteltaessa on syytä muistaa, että nuoret ovat yksilöitä eivätkä homogeenista massaa. Yksilöllinen kohtaaminen ja luottamuksellisen kontaktin luominen on kaiken A ja O. Nuorelle tulisikin ennen kaikkea taata tunne siitä, että hänestä välitetään. Ja hänen omat henkilökohtaiset toiveensa pyritään ottamaan huomioon tulevaisuuden polkua rakennettaessa.

Nuorisotakuun toteuttamisen jalo ajatus on ainakin osittain kompastunut omaan nokkeluuteensa. Miten yt-neuvottelujen ja irtisanomisten maassa voitaisiin “taikoa” lisää työpaikkoja nuorille? Miten alimitoitetuilla TE-toimistojen henkilöstöresursseilla voitaisiin pitää kiinni tavoiteajoista ja yksilöllisestä kohtaamisesta? Miten nuori voi pyytää palvelua, johon hän ei edes tiedä olevansa oikeutettu? Suurimmassa syrjäytymisriskissä olevia nuoria yhdistää elämänhallintaan liittyvien ongelmien kasaantuminen. Lukihäiriö, mielenterveys- tai päihdeongelma, paha ADHD tai vaikkapa henkilökohtaisen elämän kriisi heikentää nuoren omaa toimintakykyä asioiden hoitamisen suhteen.

Jyväskylän nuorten aikuisten palvelukeskuksen työntekijät kommentoivat, ”mikäli nuorisotakuun tavoitteiden halutaan toteutuvan, olisi  tärkeää, että lapsille ja nuorille olisi tarjota riittäviä ja ennaltaehkäiseviä peruspalveluja sekä tarpeen mukaan tiivistä tukea opiskeluun jo peruskoulussa.”

Suurin osa nuorista on oman elämänsä sankareita. Pärjäten omatoimisesti byrokratian ja palveluiden viidakossa. Eläen tavallista nuoren ihmisen elämää iloineen ja suruineen. Heille nuorisotakuu tarjoaa takuulla lisää vaihtoehtoja, mutta miten käy niille syrjäytyville nuorille, joita varten koko palvelu alun perin luotiin? Ilman elämää hankaloittavien ongelmien ratkomista ja riittävää arjen hallintaa on mahdotonta opiskella tai työllistyä. Tällöin takuu opiskelusta ja työpaikasta voi muuttua vain takuuksi epäonnistumisesta, joka nakertaa entuudestaan nuoren heikkoa itsetuntoa.
Nuorisotakuussa on vielä paljon kehitettävää… Ihan takuulla!

Katso opiskelijoiden videokooste nuorisotakuusta.

Social work action kurssin opiskelijat:

Camilla Nyroth, Helsingin yliopisto
Katri Ylönen,Lapin yliopisto
Marja Sundqvist, Lapin yliopisto
Raija Leppälahti, Itä-Suomen yliopisto
Riikka Sarapelto, Tampereen yliopisto